ASSSA

RETOURBELEID

Wanneer en hoe moet ik betalen?

De verzekeringsnemer is verplicht de rekening te betalen van thuis uit, in een ASSSA-kantoor of via zijn bemiddelaar, en beschikt over een termijn van 30 dagen vanaf de vervaldag.

Deze betalingsverplichting is uniek en geldt voor de gehele looptijd van de polis, niettegenstaande de opsplitsing ervan in maandelijkse, driemaandelijkse of halfjaarlijkse termijnen die in de Bijzondere Voorwaarden kunnen worden overeengekomen.

Wanneer in het contract een automatische incasso is vastgelegd, wordt het ontvangstbewijs op de datum van afgifte ter incasso verzonden. Als de automatische incasso door de bank wordt geretourneerd, zal ASSSA u hiervan op de hoogte stellen per brief of op een andere onbetwiste wijze en u 30 kalenderdagen de tijd geven om de verzekeraar te informeren over de wijze waarop u het bedrag zal voldoen.

De eerste betaling van de rekening is verschuldigd zodra het contract is ondertekend. In het geval van betaling in termijnen, geeft het niet betalen van een deel van de factuur ASSSA het recht om aanspraak te maken op het totale bedrag dat nog moet worden voldaan.

Kan ik een betaling per kaart annuleren?

Verzekerde heeft 14 dagen de tijd om ASSSA uitdrukkelijk te verzoeken het betaalde bedrag terug te betalen.

Hoe kan ik het contract opzeggen?

De verzekeringsnemer kan door middel van een schriftelijke kennisgeving aan ASSSA zijn of haar verzet tegen de verlenging van het contract kenbaar maken, en om deze van kracht te laten worden, moet zij uiterlijk één maand oor de datum van het sluiten van het huidige contract worden gedaan en ontvangen.

Cookiebeleid Privacybeleid Wettlijke kennisgeving

965 200 106

Seleccione el idioma

Escoja el idioma en el que quiere leer el blog

Cerrar