ASSSA

RESTITUTIEBELEID

Wanneer en hoe moet ik de betalingen uitvoeren?

De polishouder is verplicht het ontvangstbewijs thuis, in elk kantoor van ASSSA, via de webpagina of via zijn makelaar te betalen, en beschikt over een termijn van 30 dagen vanaf de vervaldatum.

Deze betalingsverplichting is eenmalig en voor de gehele looptijd van de polis, onverminderd de in de Bijzondere Voorwaarden overeengekomen verdeling in maandelijkse, driemaandelijkse of halfjaarlijkse termijnen.

Wanneer er in het contract een automatisch incasso wordt vermeld, wordt het ontvangstbewijs op de uitgiftedag voor inning verstuurd. Als het ontvangstbewijs met automatische incasso door de bank wordt teruggestuurd, zal ASSSA de verzekerde hiervan per brief of op een andere onbetwistbare wijze in kennis stellen, waarbij hem een termijn van 30 kalenderdagen wordt gegund om de verzekeraar mee te delen op welke wijze het bedrag zal worden betaald.

De betaling van het eerste ontvangstbewijs is verschuldigd zodra het contract is ondertekend. In het geval van gespreide betaling geeft het niet betalen van een deel van het ontvangstbewijs ASSSA het recht om het totale nog te betalen bedrag van het ontvangstbewijs op te eisen.

Kan ik een betaling met de kaart annuleren?

De verzekerde heeft 14 dagen de tijd om ASSSA uitdrukkelijk te verzoeken om terugbetaling van het betaalde bedrag.

Hoe kan ik het contract opzeggen?

De polishouder kan ASSSA door middel van een schriftelijke kennisgeving in kennis stellen van zijn bezwaar tegen de verlenging van het contract. Om rechtsgeldig te zijn, moet deze kennisgeving ten minste één maand vóór de datum van afloop van het lopende contract worden gedaan en ontvangen.

Informatie over online betalen

Wanneer u het virtuele verkooppunt gebruikt om een kaartbetaling te verrichten, wordt u omgeleid naar een pagina die door de bank wordt beheerd om de betaling via haar betalingsgateway te verrichten.

Wij informeren u dat het virtuele verkooppunt van de bank de Secure Electronic Commerce (CES)-functionaliteit integreert tijdens het betalingsproces om een hoog niveau van veiligheid en bescherming van de betaling te bieden.

De Bank verzamelt tijdens de elektronische betalingstransactie informatie met betrekking tot de verbinding en het IP-adres, informatie over het apparaat, browsegegevens en transactiegegevens, evenals andere toegankelijke gegevens van de online verbinding en het kanaal die vereist zijn door de VISA Secure / Mastercard Identity Check Security-protocollen, om niet-toegestane of frauduleuze betalingstransacties op te sporen en te voorkomen.

Cookiebeleid Privacybeleid Wettelijke informatie

965 200 106

Seleccione el idioma

Escoja el idioma en el que quiere leer el blog

Cerrar

NOTA INFORMATIVA

REGLAMENTO PARA LA DEFENSA DEL ASEGURADO DE ASSSA

Este reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento del Servicio de Atención al Cliente y del Defensor del Asegurado de ASSSA, así como las relaciones entre ambos. Se rige por la Ley 44/2002 de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero y por la Orden ECO 734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente de las entidades financieras.

El Reglamento para la defensa del asegurado puede solicitarlo en la siguiente dirección de correo:sacquejasyreclamaciones@asssa.es.

Sluiten